About Vietnamese (vi-VN)

Vietnamese translation pack for ProcessWire.

Category Language Packs
A full language definition for the ProcessWire admin, used by ProcessWire's Language Support modules.
Release StateStable
Should be safe for use in production environments. *
Authorxgenvn
Module Version1.0.0
Class NameGói ngôn ngữ tiếng Việt
Compatibility2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7
Date AddedJune 11, 2013
Recommended ByNew recommendations may take up to 1 day to appear.

Details

Vietnamese Language Pack for ProcessWire. Up to now, the progress is about 95% and staying stable to use in production.

Gói ngôn ngữ tiếng Việt cho hệ thống quản lý nội dung mã nguồn mở ProcessWire. Hiện tại, việc dịch thuật đã tương đối hoàn tất ở 95% và có thể được sử dụng trong ứng dụng thực tế.

Instructions

- Install Language Support in Setup/Modules
- Under Setup>Languages, select default and use the ZIP file which contains all translation json files in it.
- Test again to see changes.

README

BẢN DỊCH NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT HỆ THỐNG QUẢN LÝ NỘI DUNG PROCESSWIRE

Bản dịch này được dịch tay sang tiếng Việt cho hệ thống quản lý nội dung (CMF/CMS) ProcessWire.

CÁCH CÀI ĐẶT

  • Cài đặt Language Support cho ProcessWire qua phần quản lý Modules
  • Trong phần Setup>Languages, chọn mục default và nhập file zip chứa các tập tin json trong repository này.
  • Các giao diện cần dịch tay các cụm từ tương ứng. Bản dịch này chỉ cung cấp dịch các đoạn ngôn ngữ hệ thống sử dụng hàm _() hoặc _x().

GHI CHÚ

  • Hiện tại tiến độ khoảng 95%. Dựa theo danh sách các file cần dịch từ gói ngôn ngữ tiếng Nhật.
  • Các gói Modules phổ biến cần dịch riêng, đôi lúc không hỗ trợ i18n thông qua hàm _() hay _x().

LIÊN HỆ VÀ THAM GIA

  • Bạn có thể tạo bản sao của repo này và thực hiện thay đổi cũng như thêm các file dịch khác tương ứng. Sau đó gửi pull request để mình cập nhật. Chân thành cảm ơn.
  • Nếu thấy có phần nào dịch chưa đúng, hãy giúp tạo một Issue và mình sẽ cập nhật nhanh nhất có thể.

ĐỌC THÊM

  • Thông tin giới thiệu và hướng dẫn sử dụng ProcessWire có thể tìm thấy trên http://tipigo.net