About Slovak (sk-SK)

Slovak (sk-SK) language pack for ProcessWire admin.

Category Language Packs
A full language definition for the ProcessWire admin, used by ProcessWire's Language Support modules.
Release StateStable
Should be safe for use in production environments. *
Authorrzelnik
Module Version1.0.0
Class NameSlovenských
Compatibility2.2
Date AddedJuly 26, 2012
Last UpdatedJuly 25, 2012
Recommended ByNew recommendations may take up to 1 day to appear.

Instructions

To install a language pack, you must have the ProcessWire Language Support module installed. This is included with ProcessWire, so all you have to do is click to Modules > Language > Language Support > install. Once you have Language Support installed, you can install this language pack by going to Setup > Languages > Add New Language. Enter a title and name for the language and save. Next, you can install the files for the language pack. If your system supports ZIP uploads, you can simply drag the ZIP file for the language pack into the files field. If your system doesn't support ZIP uploads, then you'll want to unzip the language pack and drag the JSON files (as a group, or individually) into the files field. Save. Now you can test out the new language by editing our profile and selecting the new language.

README

ProcessWire Slovak Language Pack

This is an initiative to start Slovak localization of ProcessWire.There aren't much translated phrases yet, but they will appear very soon. If you would like to participate, don't hesitate to fork this repo.

Below is a list of frequently used phrases to keep the translations consistent.

Installation

 1. Download this language pack on Github(on the Github ProcessWire-Slovak-Language-Pack home page click Downloads > Download as zip)
 2. Make sure that Languages Support module is activated(go to Modules > Language > Languages Support > Install)
 3. Create a new language(go to Setup > Languages > Add New > add name for your new language)
 4. Import the language pack in your ProcessWire installation(go to your language > Content > Language Translation Files, choose a zip package file)
 5. Set the new language as default to your profile(go to Profile > Language > choose your new language)

Check http://processwire.com/api/multi-language-support/ for more info.

Recommended translations

 • above - vyššie, vyššie umiestnený
 • abort - prerušiť
 • access - prístup
 • add - pridať
 • additional - ďalší, dodatočný
 • admin - admin
 • advanced - pokročilý
 • allow - povoliť
 • are you sure? - ste si istý?
 • box - políčko
 • below - nižšie, nižšie umiestnený
 • browser - prezerač
 • built-in - vstavaný
 • disable - vypnúť
 • drag-n-drop - metóda drag-n-drop
 • duplicate - duplikovať
 • cache - vyrovnávacia pamäť, kešovať
 • cancel - zrušiť
 • change - zmeniť
 • check - overiť
 • check (in checkbox context) - zaškrtnúť
 • checkbox - zaškrtávacie políčko
 • child - podstránka
 • choose - vybrať
 • clone - klonovať
 • confirm - potvrdiť
 • currently - aktuálne
 • custom - používateľský
 • decompress - rozbaliť
 • default - predvolený
 • define - definovať
 • delete - vymazať
 • description - popis
 • different - odlišný
 • dimension - rozmer
 • disable - vypnúť
 • drag - ťahať, potiahnuť
 • drag and drop - metóda "drag and drop"
 • duplicate - duplikovať, duplikátny
 • edit - úprava
 • editor - editor
 • empty - prázdny, vyprázdniť
 • enable - aktivovať, umožniť
 • equal - zhodovať sa
 • exclude - vynechať
 • expire - ukončiť platnosť
 • field - pole
 • fieldset - zoskupenie polí
 • found - nájdený
 • guest - návštevník
 • handle - spracovať
 • hidden - skrytý
 • if you want to - ak si želáte, ak chcete
 • image - obrázok
 • indicate - označovať, indikovať
 • include
 • instruction - pokyn
 • item - položka
 • keep - ponechať
 • label - označenie
 • launch - spustiť
 • letter - písmeno
 • limit - obmedziť
 • link - odkaz, prelinkovať
 • load - načítať
 • lock - uzamknúť
 • modify - zmeniť
 • move - presunúť
 • native - pôvodný
 • note that - berte na vedomie, že
 • number - číslica
 • option - možnosť
 • optional - voliteľný, prípadný
 • page - stránka
 • parent - nadradený
 • permanent - trvalý
 • permanently - natrvalo
 • permission - oprávnenie
 • publish - zverejniť
 • query - dotaz
 • reference - referencia
 • remove - odstrániť
 • render - vykresliť
 • request - požiadavka
 • require - požadovať
 • resize - upraviť veľkosť
 • reverse - opačný
 • role - rola
 • select - vybrať
 • set - nastaviť
 • significant - výrazný
 • site - webové sídlo
 • show - zobraziť
 • sort - triediť
 • specify - určiť, definovať
 • submit - odoslať
 • summary - zhrnutie
 • tab - záložka
 • template - šablóna
 • thumbnail - náhľad
 • title - názov
 • trash - kôš
 • tree - stromová štruktúra
 • unpublish - nezverejniť, zrušiť zverejnenie
 • unselect - zrušiť výber
 • upload - odovzdať
 • user - používateľ
 • valid - platný
 • web browser - webový prezerač
 • want - želať si
 • writable - zapisovateľný, prepisovateľný

Comments

No comments yet. Be the first to post!

Post a Comment

Your e-mail is kept confidential and not included with your comment. Website is optional.